rmdsz

SZKT-képviselőket választ az udvarhelyszéki RMDSZ

 • 2019. 09. 20.

Az RMDSZ Alapszabályzat Szövetségi Képviselők Tanácsának megválasztásáról szóló melléklete szerint az Udvarhelyszéki területi szervezetnek 4 rendes és 6 választott SZKT-tagja van.

Az RMDSZ kongresszusán elfogadott szabályzat alapján (a Szövetségi Képviselők Tanácsának megválasztásáról), valamint az Udvarhelyszéki RMDSZ elnökség 2019. augusztus 29.-i ülésének döntése értelmében közzétesszük az SZKT – képviselők jelölési feltételeit:

 

 1. Jelölt lehet az a büntetlen előéletű személy, aki tagja az RMDSZ területi szervezetén belül működő valamelyik helyi szervezetnek, illetve az illető területen működő valamely társult szervezetnek, és legkevesebb, a területi választott mandátumok huszonötszörösének megfelelő RMDSZ-tag támogató aláírásával rendelkezik. A támogatóknak szintén az illető területi szervezethez kell tartozniuk, és csak egy jelöltet támogathatnak aláírásukkal. Támogató aláírást adhat az a tag aki 2019-ben eleget tett tagdíj-befizetési kötelezettségének. Az Udvarhelyszéken megválasztandó SZKT-képviselők száma 6. Ennek megfelelően a szükséges támogatói aláírások száma 6×25=150.
 2. A jelölési határidő október 7hétfő 12 óra. A határidő leteltéig a jelöltek benyújtják pályázatukat az udvarhelyszéki RMDSZ irodájába. A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:
  1. a jelölt önéletrajzát;
  2. a területen működő egyik helyi szervezet által kiállított tagsági igazolvány másolatát; igazolás, hogy kifizette helyi kötelezettségeit a helyi és a széki szervezet fele
  3. kézzel írott nyilatkozatot arról, hogy a parlamenti illetve a helyhatósági választásokon nem indult valamely más párt vagy szervezet színeiben;

A hiányos, illetve a kizáró jellegű feltételeknek (4. pont) ellentmondó pályázatot a Küldöttgyűlést Előkészítő Bizottság (KEB) nem fogadhatja el.

 1. Az önéletrajznak kötelező módon tartalmaznia kell a következőket:
  1. politikai tevékenység (1989 előtt és után);
  2. az RMDSZ keretén belül kifejtett tevékenység;
  3. a hírszerző szolgálatokkal való együttműködés 1989 előtt és után.
 2. Nem lehet jelölt az a személy, aki:
  1. nem tagja legalább 3 hónapja az Udvarhelyszéki területen működő valamelyik helyi vagy körzeti RMDSZ szervezetnek, illetve széki szintű társult szervezetnek;
  2. a hírszerző szolgálatokkal kapcsolatosan nincs feddhetetlen múltja; büntetett előéletű
  3. a parlamenti, illetve a helyhatósági választásokon más párt vagy szervezet színeiben indult, az elmúlt 4 évben;
 3. A jelentkezési kritériumok teljesítésének, illetve a kizáró jellegű feltételek meglétének ellenőrzése a KEB feladata.
 4. A KEB október 7-én (hétfőn) nyilvánosságra hozza a teljes pályázatot benyújtott jelöltek névsorát.
 5. A jelöltekkel kapcsolatosan a nyilvánosságra hozataltól számított 3 napon belül óvást lehet benyújtani a KEB-hez. Az óvások határideje október 10, (csütörtök) 9 óra.

Óvást csak a 4. pontban feltüntetett kizáró jellegű előírásokkal kapcsolatosan lehet benyújtani.

Az SZKT jelölési dokumentáció átvehető az udvarhelyszéki RMDSZ irodában.

 

 

Küldöttgyűlést Előkészítő Bizottság

Székelyudvarhely, 2019. szeptember 20