rmdsz

Elfogadta a kormány, hogy a magyar nemzetiségnél jelenjen meg a „székely” etnikai alkategória

  • 2022. 02. 01.

Hétfőn elfogadta a kormány azt a határozatot, amely szerint az idei népszámlálás kérdőívén a magyar nemzetiség alkategóriájaként jelenik meg a székely. Az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatal (DRI) korábban átküldte a népszámlálás nemzetiségi és anyanyelvi jegyzéktervezetének módszertanához fűzött megjegyzéseit és módosítási javaslatait az Országos Statisztikai Hivatalnak (INS). Ez utóbbi figyelembe vette a javaslatokat és módosította a korábbi tervezetet.

A Laczikó Enikő Katalin államtitkár által aláírt dokumentumban – a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kérelmezésére hivatkozva – a jegyzék magyar etnikumra vonatkozó részének alkategóriáiként az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala (DRI) javasolta a „magyar” és a „székely” etnikai alkategória megjelenítését.

„Egyértelművé szeretném tenni, hogy az elmúlt hetekben a székely közvéleményben oly nagy port kavart nemzetiségi és anyanyelvi jegyzék csupán tervezet volt. Ezt a tervezetet az Országos Statisztikai Hivatalnak (INS) a törvény értelmében nyilvánosságra kellett hoznia, közvitára bocsátania a véglegesítés előtt. A törvényes eljárás része továbbá az is, hogy miután – a nemzeti kisebbségek képviselőinek álláspontja nyomán – az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala (DRI) előzőleg javaslatot tett a nemzetiségi és anyanyelvi jegyzéknek az őshonos kisebbségek megjelenítésére vonatkozó részére, az Országos Statisztikai Hivatal (INS) visszaküldi nekünk a dokumentumot utólagos véleményezésre és felülbírálásra.

Január 19-én kaptuk meg a Romániai Magyar Demokrata Szövetség beadványát, amelyben – a közzé tett jegyzéktervezetben található technikai és tartalmi aggályok elhárítására – kérelmezi a „magyar”, a „székely” és a „csángó” etnikai alkategória megjelenítését a „magyar” megnevezés alatt. Az általam vezetett hivatal még aznap lebonyolította a szükséges konzultációt, hogy ennek alapján állíthassa össze a felülbíráló javaslatát, amelyet át is küldtünk az Országos Statisztikai Hivatalnak (INS) a népszámlálás nemzetiségi és anyanyelvi jegyzékének véglegesítése érdekében. Ezt véglegesítette ma a kormány, és elfogadta, hogy a magyar nemzetiségnél jelenjen meg a székely alkategóriaként” – jelentette ki Laczikó Enikő Katalin államtitkár, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetője. 

Azt is elmondta, hogy az RMDSZ korábbi, az alkategóriák kiiktatására vonatkozó álláspontját az indokolta, hogy a népszámlálás adatait online felületen rögzítik, az Országos Statisztikai Hivatal által előterjesztett megjelenítési formában pedig a felület technikai szempontú félreértésekre, tévedésekre adott volna alkalmat. Ezt a technikai akadályt azonban elhárították. Az államtitkár szerint a kormányhatározatban rögzített kiegészítés által közelebb kerülünk ahhoz, hogy a népszámláláson hiteles adatokat lehessen rögzíteni az etnikai hovatartozásra vonatkozóan, és egyértelműen, félreértelmezési lehetőségek nélkül vállalhatjuk identitásunkat.

További tájékoztatásképpen az államtitkár azt is hozzátette, hogy az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának a törvény által pontosan behatárolt szerepe van a népszámlálás előkészítési és lebonyolítási folyamatában. Ezt a hatáskörét az eddigiekben is előírásszerűen betartotta és a továbbiakban is ugyanígy cselekszik.

Laczikó Enikő Katalin azt is elmondta: az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala a jegyzéknek csak és kizárólag az őshonos nemzeti kisebbségekre vonatkozó részét állította össze, nincs köze ahhoz, hogy a többséget vagy a bevándorló kisebbségeket hogyan jelenítik meg ebben a jegyzékben. „A román közösségre vonatkozó részt a Román Akadémia, a más nemzeti közösségekrevonatkozó részt pedig a Külügyminisztérium javasolta. A csángó közösség a korábbi népszámláláson is a Más etnikumok (Alteetnii) megnevezés alatt szerepelt, és 2022-ben is ott szerepel majd” – fejtette ki az államtitkár.

 A mellékletben található az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala (DRI) által az Országos Statisztikai Hivatalnak (INS) küldött, őshonos kisebbségekre vonatkozó nemzetiségi és anyanyelvi jegyzéke.