rmdsz

Bíró Barna Botond folytatja a munkát

  • 2022. 04. 13.

Tegnap délután került sor az Udvarhelyszéki Szervezet tisztújító küldöttgyűlésére, melynek keretén belül 182 küldött titkos szavazással döntött arról, hogy ki töltse be az elnöki tisztséget. A küldöttek Bíró Barna Botondot 176 szavazattal újabb négy évre bízták meg az Udvarhelyszéki RMDSZ elnöki teendőinek ellátásával.

Az Udvarhelyszéki Területi Szervezet tisztújítása április 7-én, csütörtökön 18 órától került megszervezésre Farkaslakán, a Tamási Áron Művelődési Házban az RMDSZ Alapszabályzatának, valamint a február 24-én elfogadott 76/2022-es elnökségi határozatnak megfelelően. A küldöttgyűlés a 190 küldött részvételével határozatképes volt.

Kelemen Hunor szövetségi elnök köszöntőbeszédében kijelentette, hogy ez a számadás pillanata, másrészt az előre tekintésnek és a tervezésnek az ideje. „A tisztújítás mindig egy nagy feladat, egy nagy kihívás.” – mondta. Arra kérte a jelenlévőket és a megválasztásra kerülő elnök urat, hogy „minden egyes cselekedetünkkel, minden egyes döntésünkkel, minden egyes mondatunkkal arra figyeljünk, hogy ennek a közösségnek az érdekképviseletét, a politikai képviseletét megőrizzük. Ez a legnagyobb kihívás: meg kell őrizni, meg kell erősíteni. Meg kell érteni a közösség hangját, és a legnagyobb alázattal kell keresni a válaszokat a kihívásokra.” 

A szövetségi elnök úr gratulált továbbá a Székelyudvarhelyi RMDSZ frissen megválasztott elnökének, Antal Lóránt szenátor úrnak, aki megkezdte a munkát a székelyudvarhelyi RMDSZ élén, melynek „legfontosabb célja a székelyudvarhelyi lakosság szolgálata, gyerekektől a nyugdíjasokig”. A továbbiakban Székelyudvarhelyért, a székelyudvarhelyi emberekért, emberekkel közösen fog dolgozni. „Mi a háttérből a köztérre visszük az ügyeket, együtt fogunk dolgozni a székelyudvarhelyi lakókkal minden egyes kérdésben.”

Barti Tihamér, a Gyergyószéki Területi Szervezet elnöke pedig azt szorgalmazta, hogy „próbáljunk meg csapatban, együttműködve úgy dolgozni, hogy a szabadságérzetünk megmaradjon, de ugyanakkor megválaszthassuk azt az értéket, amivel mi itt rendelkezhetünk, hogy összedolgozzunk. A sokszínűségben a gazdagságunk rejlik, és igenis függünk egymástól, de szabadok vagyunk. Én azt kívánom, hogy egy bölcs négy év következzen az Önök számára, számodra.” – fejezte be gondolatát, Bíró Barna Botondhoz intézve szavait.

„Minket nagyon sok minden összeköt és ez a lényeg. A sport, a közösségi élet, a politikai összefonódás és a közös akarat.” – emelte ki beszédében Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, a Csíki Területi Szervezet küldötte, majd így folytatta: „Azt gondolom, hogy Hargita megyében a három térség együtt kell megtalálja a közös hangot nehéz körülmények között is, ez edz bennünket, életképesebbé tesz országos szinten és életképesebb projekteket tud generálni a térségben.”

A Területi Tisztújítási Bizottság (TTB) beszámolójában Bokor Sándor, a Bizottság elnöke kifejtette, hogy a március 31-i határidőig Bíró Barna Botond nyújtotta be jelölési dokumentációját, melyet a TTB elemzés után elfogadott. Bíró Barna Botond jelentkezését az elnöki tisztségre tizenkilenc szervezet támogatta.

„Úgy gondoljuk mi is itt, Udvarhelyszéken, hogy több az, ami minket összeköt, mint ami elválaszt.” – mondta Bíró Barna Botond az elhangzottakra reflektálva. Négyéves beszámolójában visszatekintett: „Tudtam, hogy akkor fogom ezt a feladatot hatékonyan végezni, amennyiben az Udvarhelyszéki Területi Szervezetben az együttműködést és a közös teherviselést meg tudjuk valósítani. Ma el tudom mondani azt, hogy az Udvarhelyszéki RMDSZ Szervezete egységes, együttműködésben dolgozik, és ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértünk, hanem azt, hogy a közösen kitűzött céljainkért közösen vállaljuk a felelősséget, közösen dolgozunk, közösen ünneplünk.”

A tisztújító küldöttgyűlésen a 190 jelenlévő közül 182-en éltek szavazati jogukkal, ebből 180 érvényes szavazat érkezett és érvénytelen. Bíró Barna Botond 176 támogató-, illetve 4 ellenvoksot kapott. Új területi elnökként is köszöntötte a jelenlévőket, megköszönte a szavazatokat és a bizalmat. „Hiszem, hogy bármit meg tudunk valósítani, amennyiben egyetértésben és jó hangulatban dolgozunk. Igazi közösségként. Vannak erre jó példáink, hála Istennek. Példát venni a jól működő közösségeinkről, és a jó példát kiterjeszteni egész Udvarhelyszékre a legfőbb feladatunk. Ezért felelősséget kívánok vállalni, és ezt tekintem legfőbb feladatomnak.” – hangsúlyozta a programjában is.

A küldöttek megerősítették a szervezet ügyvezető elnökének személyét, az elnökségi és választmányi tagokat, valamint megújult a Pénzügyi, Etikai és Fegyelmi, illetve Szabályzatfelügyelő Bizottság. Az Udvarhelyszéki RMDSZ Területi Szervezetének újdonsült ügyvezető elnöke Sinka Arnold lett. Az elnökség tagjai pedig: Antal István-Lóránt, Ladányi László-Zsolt, Bartalis Izabella, Tornai Szilárd, Klein László, Bálint Elemér-Imre, Bokor Sándor, Gyerkó Levente, Tikosi László, Kovács Lehel és Nagy Attila.

A küldöttgyűlést Bíró Barna Botond Tamási Áron gondolatával zárta, mondván: „Szegény embernek muszáj bátornak lenni” – legyünk bátrak, és a következő években az előttünk álló feladatokkal bátran nézzünk szembe, mert ha van bátorságunk, lesz eredmény is.”

Székelyudvarhely, 2022. április 8.