rmdsz

Agyagfalvi kiáltvány

  • 2022. 10. 20.

 

Mi, az udvarhelyszéki székelyek – a történelmi emlékezet szerinti Anyaszéki székelyek, Isten előtt, szabad lelkiismerettel, az 1848-as forradalmi eszmék örökös tiszteletére, és az Agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés emlékezetére gyűltünk össze ma, 2022. október 16-án, Agyagfalván. Elődeink által ránkhagyott értékeink megtartásában, újraértelmezésében és továbbvitelében, a jelenkor történéseihez és kihívásaihoz igazodva, megmaradásunk érdekében a következőket tartjuk fontosnak kijelenteni:

1.     Mi itt születtünk. Nekünk Székelyföld a szülőföldünk, itt vagyunk itthon, és itt építünk jövőt. Örömmel vesszük és elégtétellel tölt el, hogy az ezirányú törekvéseinket egy erős odafigyelést tanúsító Anyaország támogatja. A magyar Országgyűlés az Agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés 170. évfordulóján, október 16-át a magyar-székely egység napjává nyilvánította. Szóval és cselekedetekkel is mellettünk áll, megerősítve bennünket a mindennapi küzdelmeinkben.

2.     Ebben az országban, ahol élünk – együtt más nemzetiségekkel, államalkotó szerepünket felvállaljuk, és ennek elismerését elvárjuk a többségi nemzet tagjaitól. Évszázadokon keresztül becsben tartott és átörökített kultúránkkal az ország európai szellemiségéhez hathatósan hozzájárulunk. Gazdasági és társadalmi tevékenységeinkkel az ország felzárkóztatását és társadalmi jólétét szolgáljuk. Mindezekért cserébe elvárjuk kisebbségi jogaink széleskörű kiterjesztését, javaink és jogaink visszaszolgáltatását és biztosítását.

3.     Szorgalmazzuk Magyarország és Románia felé egy olyan európai kisebbségvédelmi keretszabályozás megalkotását és annak elfogadtatását, amely megnyugtatóan rendezi a nemzetalkotó kisebbségek sorsát. Külön figyelemmel kérjük a mindenkori művelt román politikumot, hogy ezirányú törekvéseinket támogassa. Így próbáljon magának politikai tőkét kovácsolni. Semmiképpen ne legyünk nemzeti uszítások tárgyai, megsértve nemzeti büszkeségünket és székely identitásunk történelmi értékeit. 

4.     Mi türelemmel és békés eszközökkel fogunk harcolni, de így mindent megteszünk azért, hogy nemzeti közösségünk maga dönthessen az őt érintő kérdésekben, különösen az identitást megerősítő területeken: oktatás, kultúra, hagyományok, média és helyi gazdaság. Természetes elvárásunk egyházi javaink maradéktalan visszaszolgáltatása és az elidegeníthetetlenség biztosítása. A kulturális és területi önrendelkezések közjogi keretben, a közösség által közvetlenül választott testületek és az ezek számára törvényesen biztosított hatáskörök révén valósíthatók meg.

5.     Mindent latba vetve, a magunk erejéből békességet szorgalmazunk családjainkban, közösségeinkben, párbeszéden alapuló békéért kiáltunk nagyobb közösségeinkben, nemzetünkben és a nemzetek között.

6.     Az új kor kihívásait és igényeit figyelembe véve számba vesszük eszközeinket, amelyekkel megfelelő, békés és modern életteret tudunk teremteni magunknak, szem előtt tartva a hagyományainkra épülő értékrendünket, mert az így végzett munka szolgálja az itthonmaradásunkat, a számbéli és értékbéli gyarapodásunkat. A nagyvilág identitásharcában, gróf Teleki Pál szavaival kijelentjük: "Tiszteletben tartjuk az egyes nagy- és kisállamok jogait és világnézetét, de ezzel szemben megkívánjuk, hogy az ezeréves magyar felfogást a nemzeti élet formájáról és berendezéséről, amely senkit sem bánt..., minden oldalon éppúgy tiszteletben tartsák"

7.     Céljaink világosak, a tét a megmaradásunk. Felkérünk minden rendeket, nemzeteket és szervezeteket a saját körünkből és az egész világból, hogy támogassák az itt elhangzott kiáltó szót! Üzenetként kívánjuk eljuttatni a történelmi székely Székek képviselőinek, hogy csatlakozzanak az Agyagfalvi Nagygyűléshez. Ha Isten is megsegít, itt – ezen a helyen kívánunk összegyűlni évről évre, hogy sorsunk kihívásaira válaszokat keressünk, és testvéri összetartozásunkat megerősítsük. Legyen béke a honban, a világban, minden gondolatban és munkában! 

Isten áldja Székelyföldet!

 

Agyagfalva, 2022. október 16.