Tanácskoztak Udvarhelyszék polgármesterei

Pénteken, június 8-án tanácskoztak az udvarhelyszéki polgármesterek, parlamenti képviselők. A Bíró Barna Botond udvarhelyszéki RMDSZ elnök és Antal Lóránt szenátor által összehívott tanácskozáson a térséget érintő legfontosabb kérdések megvitatása volt napirenden. A tanácskozáson részt vett Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője, aki az anyaország és Székelyföld egyre szorosabbá váló partneri viszonyának fontosságát emelte ki, illetve a következő időszak gazdaságfejlesztési támogatásairól beszélt.

A megbeszélésen jelen voltak a HARGAZ gázszolgáltató képviselői is, hogy pon-tos tájékoztatást adjanak az udvarhelyszéki gázellátás helyzetéről valamint a cég által 2003-ban elnyert koncessziós szerződésben foglaltak értelmében a fejlesztési kötelezettségeik teljesítésének mértékéről.

Az elmúlt időszakban a Szenátus plénuma első házként elfogadta az RMDSZ ál-tal benyújtott törvénymódosító javaslatot, miszerint a helyi önkormányzatok, azok társulásai vagy megyei önkormányzat dönt a gáz infrastruktúra fejlesztéséről és koncessziós jogának odaítéléséről is. Az elfogadott módosítás kimondja, hogy azok a szolgáltatók, amelyek a turisztikai szempontból nemzeti és helyi érdekeltségű települések 25 km-es körzetében rendelkeznek koncessziós joggal, a szóban forgó település határáig 2021 decemberéig kötelesek a hálózatot kiépíteni. A módosító indítványt Antal Lóránt szenátor nyújtotta be és a végszót a Képviselőház, mint döntőház fogja kimondani remélhetőleg egy hónapon belül.

Arról, hogy ez mit fog jelenteni a valóságban, hogyan fogja befolyásolni az ener-getikai szférát Nagy Bege Zoltán, az Országos Energiaszabályzó Hatóság alelnöke nyújtott tájékoztatást a helyi vezetőknek.

A tüzelőanyagok között a földgáz növekvő térnyerését egyrészt a fa árának az utóbbi években való megdrágulása okozza, másrészt pedig Románia hatalmas földgáztartalékainak léte, illetve a kontinentális talapzatból való újabb kitermelési tevékenységek elindítása azt eredményezi, hogy az ország a szükségleteinek éves szükségleteinek 80%-át biztosítani tudja. Ezzel a nagyfokú energetikai füg-getlenséggel a földgáz ára is szinten tartható.

Nem mellékes a témában az sem, hogy a Fejlesztési Minisztérium a harmadik Nemzeti Helyi Fejlesztési Program (PNDL 3) priorításaként a gáz- és a villamos-energia-hálózat fejlesztését határozta meg.