Bíró Barna Botondot választották az RMDSZ Udvarhelyszéki Szervezetének elnökévé

Április 19-én tartotta tisztújító küldöttgyűlését az RMDSZ Udvarhelyszéki Szervezete, ahol a Verestóy Attila szenátor halála után megüresedett területi elnöki tisztség betöltése volt napirenden.
Orbán Balázs halálának 128. évfordulójára is megemlékeztek a küldöttek. A néprajzi gyűjtőt, akadémikust, írót Bálint Domokos, a lengyelfalvi Orbán Balázs Alapítvány elnöke méltatta, majd egy Wass Albert szavalattal tisztelegtek a „legnagyobb székely” előtt.
A 17 órára összehívott tisztújító küldöttgyűlésen jelen volt Simó Sándor, a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör esperese, aki köszöntőjében kiemelte, hogy a közösséget érintő problémák megoldása mindannyiunk feladata. „Úgy gondolom, hogy minden embernek van küldetése Istentől. Hiszem azt, hogy lehetőségünk van a vízszintesnek és a függőlegesnek a függvényében megállva elgondolkozni azon, hogy mit akarunk tenni ezen a földön és hogyan akarjuk az üdvösségünket szolgálni.” – mondta az esperes, aki kihangsúlyozta, hogy Orbán Balázs munkássága minden ember számára egy követendő példa.
„Az RMDSZ Udvarhelyszéki Szervezetének munkája az elmúlt évtizedekben meghatározó volt a szövetség életében. Meghatározó volt, mert Udvarhelyszék nélkül nem lehet erős RMDSZ, nem lehet egy erős országos szervezet. Az udvarhelyszéki szervezet nélkül nem lehet olyan döntéseket hozni, amelyeket a későbbiekben gyakorlatba ültetünk, és ha a székelyföldi szervezeteket nézzük, akkor is azt mondhatjuk el, hogy az egyik legerősebb szervezete volt, maradt és a következő esztendőkben is az egyik legerősebbnek kell lennie.” – emelte ki a területi szervezet fontosságát Kelemen Hunor szövetségi elnök. Köszöntőjében megfogalmazta, hogy a politikát a közösség szolgálatának kell tekinteni, és a közösség bizalmát vissza kell nyerni. „A politikában nincsenek egyéni sikerek. Minden egyes siker mögött ott kell lennie a közösségnek. Ahhoz, hogy a közösséget magunk mellé tudjuk állítani újra kell teremteni, megerősíteni a bizalmat. Úgy gondolom, hogy ezt csak akkor lehet, ha őszintén beszélünk, ha mi, politikusok a közélet dolgaival foglalkozunk és kevésbé egymással.” – monda a szövetségi elnök.

Rátérve az éves beszámolókra Antal Lóránt, szenátor kiemelte Verestóy Attila munkásságának a fontosságát. „A beszámolóknál fontosnak tartom, hogy megköszönjük Verestóy Attila szenátor úrnak, hogy lehetőséget biztosított nekünk ahhoz, hogy politizáljunk. A politikához a jobb és a szabad döntést kaptuk tőle, amit én most is meg szeretnék köszönni. Itt a teremben is számos olyan fiatal van, akik ennek a munkának révén jöttek el ezekre a küldöttgyűlésekre, mert bele akartak és bele akarnak szólni a közügyekbe.” – fogalmazott Antal Lóránt szenátor.
„Az elmúlt években megpróbáltuk visszaadni az udvarhelyszéki RMDSZ-nek azt a társadalomszervezői tevékenységét, ami még a 90-es években jellemző volt a szervezetre. Úgy látom, hogy az az irány, amit a szervezet követett eddig az jó, a munkát viszont tovább kell folytatni.” – összegezte Bíró, aki az április 12-ei határidőig egyedüliként nyújtotta be jelölési dokumentációját az udvarhelyszéki RMDSZ elnöki tisztségére.
Programját ismertetve kifejtette, hogy az elkövetkező időszak egyik legfontosabb feladata az, hogy sikeresnek érezze magát a közösség.
„Sok munka lesz, amit el kell végezni, a legfontosabb az, hogy megtudjuk szilárdítani a közösségünknek az identitását, az önazonosságát, hogy tudjuk megerősíteni és megtartani azt az összefogást, ami Udvarhelyszékre jellemző. A közösségnek éreznie kell, hogy sikeres. A közösség sikere maga után vonja az egyének boldogulását is.” – fogalmazott Bíró.
„Oda kell figyelni az egyházainkra, iskoláinkra, hiszen az intézményeiben él a nemzet. Szükség van arra, hogy tudjuk azt, hogy hol is élünk, milyen hagyatékaink vannak, és ezekre oda kell figyelnünk, nem hagyhatjuk, hogy elpusztuljanak, hiszen azok jelképezik számunkra, hogy mi, magyarok, székelyek mióta is élünk itt ebben a térségben.” Véleménye szerint kiemelt fontossággal kell kezelni a vidékfejlesztést, fel kell mérni a lehetőségeket és a lehetőségekhez mérten kell vidékfejlesztési stratégiát kidolgozni.
„Mi nem a célnál, hanem egy újabb rajtnál vagyunk, és arról kell döntsünk, hogy együtt indulunk-e el ezen az úton. Akkor tudunk sikeresek lenni, ha együtt megyünk előre. Az út, amelyen el kell induljunk nincs mindig kikövezve, sok esetben mi kell továbbépítsük, nekünk kell megtalálnunk az irányt. Ha ez sikerül, akkor a jövőben is erős Udvarhelyszékről, erős udvarhelyszéki közösségről tudunk beszélni.” – magyarázta.
Az 165 leadott szavazatból egy érvénytelen volt, Bíró Barna Botond összesen 158 támogató, illetve 6 ellenvoksot kapott, így a küldöttgyűlés őt bízta meg, hogy a következő négy évben vezesse RMDSZ Udvarhelyszéki Szervezetét. A titkos választás eredményének kihirdetése után Bíró megköszönte a bizalmat, majd kijelölte az elnökséget (Antal Lóránt, Asztalos Ferenc, Arros Orsolya, Albert Csaba, Derzsi László, Bálint Elemér, Bokor Sándor, Gyerkó Levente, Rigó Mihály, Imre Gábor, Erőss József, Csáki Péter, Sebestyén Csaba, Rafai Emil), illetve az Udvarhelyszéki RMDSZ bizottságainak tagjait. A szabályzat felügyelő bizottságot (Bálint Attila, Kolumbán Dávid és Szilágyi István), a pénzügyi ellenőrző bizottságot (András Ferenc, Fancsali Kálmán, Péter Sándor), valamint az etikai fegyelmi bizottság tagjait (Géczi Levente, Kolumbán Sándor, Ványolós István). Ügyvezető elnököt ősszel fog nevesíteni.