Új irányvonalat jelölne ki a városi szervezet

Tisztújító küldöttgyűlést és újjáalakuló városi közgyűlést szervez az RMDSZ udvarhelyszéki szervezete, melyek ütemtervéről március 1-jén Bíró Barna Botond – a szövetség által két hónapra megbízott – területi elnök számolt be a sajtó képviselőinek.Dr. Verestóy Attila szenátor halálával olyan helyzetben találta magát az udvarhelyszéki RMDSZ, amire országos szinten nem volt példa. Pillanatnyi megoldást találni a szövetségi elnök hatásköre, aki egyeztetve Udvarhelyszék RMDSZ-es polgármestereivel, képviselőivel Bíró Barna Botondot bízta meg a területi tisztújítás megszervezésével, annak lebonyolításával, illetve a székelyudvarhelyi RMDSZ újjászervezésének feladatával.

A két hónapra szóló megbízólevél megérkeztével területi elnökségi ülésre is sor került, ahol döntöttek a tisztújítás előkészítésének ütemtervéről, illetve kitűzték a tisztújítás időpontját is.

Ennek értelmében az udvarhelyszéki RMDSZ területi szervezetének tisztújító küldöttgyűlésére április 19-én, 17 órától kerül sor, létszámát az elnökség 227 főben állapította meg.

A területi küldöttgyűlés időpontjáig szükséges néhány helyi szervezet esetében lebonyolítani helyi tisztújító küldöttgyűléseket, illetve április 12-éig minden helyi szervezetnek nevesítenie kell küldötteit.

Az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének elnöki tisztségére április 12-éig lehet jelentkezni, a jelöléshez szükséges iratcsomókat a területi szervezet irodájához lehet leadni.

A határidőlejárta után, április 13-án ül össze a Választás-előkészítő Bizottság, melynek tagjai – Arros Orsolya, Bokor Sándor, Antal Lóránt – értékelik a leadott jelentkezési dokumentációkat, és nyilvánosságra hozzák az érvényes jelöléseket.

A szóban forgó napon a területi elnökség is összeül meghatározni a küldöttgyűlés napirendi pontjait, és ekkor a szavazás módszeréről is döntenek.

Ami a városi szervezetet illeti, tavaly októberben azt a megbízatást kaptam a területi küldöttgyűléstől, hogy szervezzem újjá a városi RMDSZ-t, erre a feladatra fél év volt kitűzve, ám ahhoz, hogy a területi szervezet tisztújítása legitim legyen, szükséges a városi RMDSZ újjáalakuló közgyűlésének a megszervezése – fogalmazott a megbízott területi elnök. 2016 óta a szervezet nem működött, így a tagságok és a tagnyilvántartások sem aktuálisak. Március 28-áig megkérünk minden régi RMDSZ-tagot, hogy aktualizálják tagsági igazolványukat. Szorgalmazzuk az új tagok belépését is, tehát aki jelentkezni szeretne, megteheti a városi RMDSZ-frakció tagjainál vagy a területi szervezet irodájában – hívta fel a figyelmet Bíró.

Az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének újjáalakuló közgyűlése április 12-én, 17 órától lesz, szavazati joggal csak az személy vehet részt, aki március 28-áig a szervezet nyilvántartásában teljes jogú tagként szerepel.

A városi szervezet elnökségi tisztségére szintén március 28-áig lehet jelentkezni, szükséges feltételek az RMDSZ tagság mellett, egy motivációs levél, illetve 50 RMDSZ-tag támogatása.

A leadott iratcsomókat a Választás-előkészítő Bizottság (Arros Orsolya, Antal Lóránt és Benedek Árpád Csaba) elemzi, majd összeállítja azon személyek névsorát, akik eleget tettek a feltételeknek.

Mivel a városi szervezetet teljesen újjá kell szervezni, szükség van az alapszabályzat átírására is, erre szabálymódosító javaslatokat szintén csak RMDSZ-tagok tehetnek.

Szeretnénk egy olyan városi szervezetet építeni, amely egy új irányvonalat képvisel, amely közelebb áll az emberekhez, amely nyitott, és ahol az emberek bele tudnak látni a döntéshozatal fázisaiba is. Szükség van a változásra és a változtatásra – mutatott rá sajtótájékoztatója végén a fő célokra Bíró Barna Botond.