Feljelentések a Kaufland-ügyben

A Mikó Imre Jogvédő Szolgálathoz fordult az RMDSZ udvarhelyszéki szervezete a múlt heti, székelyudvarhelyi kauflandos ügy kapcsán – arra kérték, fogalmazzák meg a történtekkel kapcsolatos feljelentéseket provokáció, illetve annak terjesztése miatt, fogalmazott pénteken Bíró Barna Botond, a szövetség udvarhelyszéki szervezetének ügyvezetője. Időközben számos médiaorgánum és tévécsatorna foglalkozott előszertetettel a gyűlöletkeltő videóval, azonban a feljelentések sora is hosszabb lett.

A nagy egyesülés centenáriumának közeledtével a magyarellenes hangulat továbbra sem csitul Romániában, mi több, erősödik. A magyar közösségről szóló negatív híreket felnagyítják, eltúlozzák, és arra használják, hogy országos szintű feszültséget keltsenek. A legújabb ilyen jellegű eset különösen aggasztó, hiszen egy szándékosan kiprovokált, és előre megtervezett incidensről van szó, amelynek célja, hogy rossz fényben tüntesse fel a székelyföldi magyar közösséget.

Egy Milițianul néven ismert kolozsvári videoblogger a saját Youtube csatornáján közzétett videóban azzal vádolja a székelyudvarhelyi Kaufland grillezőjénél alkalmazott elárusítót, hogy azért nem szolgálta ki őt, mert románul szólalt meg. Az esetet követően a helyszínre a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrei is kiszálltak, és 10.000 lej értékű bírságot szabtak ki a Kaufland Románia részére. A fogyasztóvédelmi hatóság brassói regionális főfelügyelője, Sorin Claudiu Susanu, azt nyilatkozta a Mediafaxnak, hogy azért büntették meg az áruházláncot, mert a helyszínen nyomozó ellenőreiket sem szolgáltál ki. Az ellenőrök által készített jegyzőkönyvben azonban az áll, hogy a bírságot a kolozsvári videoblogger által készített film alapján szabták ki.

A jogvédelmi szolgálat azonban megjegyzi, hogy a filmen látható események ki vannak ragadva kontextusukból, ugyanis amit a videoblogger rögzített, az tulajdonképpen már a harmadik próbálkozás volt, amint azt az áruház kültéri kamerái is bizonyítják. Az első két beszélgetés során az elárusítónő tudatta vele, hogy a stand még zárva van, először ugyanis fél órával, utoljára pedig (a kamerával rögzített eset) 13 perccel a nyitás előtt ment oda a videó készítője a grillezőhöz. Ez idő alatt az elárusítónő azzal volt elfoglalva, hogy előkészítse a termékeket. A tény, hogy a videoblogger harmadjára is visszament a grillezőhöz, tudván, hogy még nem szolgálják ki, lefilmezte az elárusítónővel folytatott párbeszédet, majd összevágott ebből egy videót – mindez arra utal, hogy szándékos provokációról van szó, amelynek célja, hogy haragot szítson és gyűlöletet keltsen a székelyföldi magyar közösség ellen.

Fontos megemlíteni, hogy a fogyasztóvédők már egy nappal a videó közzététele után a helyszínen vizsgálódtak.  Ennek során az áruház büféjében árusított termékek szavatosságát, tárolási feltételeket, menüket ellenőrizték, viszont a jegyzőkönyvben egyértelműsítették, hogy az interneten közzétett videó alapján bírságoltak, s nem az ellenőrzésen tapasztaltak miatt. Sorin Claudiu Susanu fogyasztóvédelmi főfelügyelő azt is hozzátette, hogy 2015-ben már egyszer megbírságolták a Kaufland üzletláncot, amiért csak magyar nyelvű reklámanyagokat adtak ki. Közleményében azonban az áruház határozottan cáfolja ezt a tény, mondván, nem szabtak ki rájuk ilyen büntetést, vagyis: ez a bírság nem létezik.

A főfelügyelő állításainak egyértelműen az a célja, hogy tágabb kontextusba helyezzék ezt a sajnálatos, ám elszigetelt esetet – a régióban előforduló mindennapos eseményként tüntetve fel –, és ezáltal magyarellenes hangulatot keltsenek. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat határozottan elítéli az ilyen megnyilvánulásokat, és panasszal fordul az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz Sorin Claudiu Susanu ellen, részrehajló, nem tárgyilagos eljárásért, valamint a magyar közösség ellen irányuló gyűlöletkeltésért.

A székelyudvarhelyi eseményeket rögzítő videó miután a Youtube-ra került, témául szolgált számos újság és tévécsatorna számára.  Legtöbbjük nagyon uszító hangnemben azt sugallta, hogy ezek mindennapos történések Székelyföldön, ezáltal fordítva a közvéleményt a magyar közösség ellen. Radu Banciu, a B1 TV Lumea lui Banciu című műsorának házigazdája, különösen nacionalista és sovén terminusokkal illette a teljes romániai magyar közösséget. A Banciu által tett megjegyzések több szempontból is bántóak és diszkriminatívak, nem beszélve arról, hogy nyíltan a magyar közösség elleni gyülöletre és erőszakra uszítanak. A kauflandos történések bemutatásával és azzal, ahogyan beszélt róluk, Banciu-nak egyértelműen az volt a célja, hogy felkavarja a nézők kedélyeit, főként azáltal, hogy megszokott, Székelyföldre jellemző eseményként utalt az incidensre. Banciu szerint ebben a régióban a románok folyton ki vannak téve annak a veszélynek, hogy a magyarok megverik, esetleg meg is ölik őket. Ugyanakkor hozzátette, a Romániában tapasztalható etnikumközi konfliktusokért egyedül a magyar fél a felelős.

Xenofób kirohanásai közben Banciu attól sem riadt vissza, hogy a román többséget a magyarok elleni erőszakra uszítsa, azon nosztalgiázott, hogy milyen büntetéseket alkalmaztak volna a kommunista időkben, illetve a szegregációt javasolta megoldásként. Robert Turcescu újságíró javaslata is tetszett neki, aki szerint karóba kellene húzni a korrupt személyeket, majd hozzátette, hogy a magyarokkal is hasonlóképpen kellene eljárni.

Diszkriminatív és gyűlöletkeltő, valamint erőszakra uszító megjegyzései miatt a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat feljelenti Radu Banciu-t az illetékes szerveknél. Emellett hivatalból indított eljárást pénteken, szeptember eljesén az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) a székelyudvarhelyi szupermarketben történt eset kapcsán.

Az elmúlt napok történéseire reagálva Bíró Barna Botond ügyvezető elnök úgy fogalmazott, fontos, hogy ne az indulatok alapján hozzunk döntéseket, hanem a demokratikus jogállami rendszer adta lehetőségekkel élve védjük meg a közösséget.