Együttcselekvés minden szinten

Udvarhelyszéki polgármesterek tanácskoztak pénteken, január 13-án Küküllőkeményfalván. Az eseménynek, melyen a községi polgármesterek mellett Székelyudvarhely elöljárói is részt vettek, hagyománya van a szövetség helyi szervezetének körében.

 

Fenyéd polgármestere, Bokor Botond köszöntötte az udvarhelyszéki polgármesterek tanácskozásán résztvevő Dr. Verestóy Attila szenátort, az udvarhelyszéki RMDSZ elnökét, továbbá ügyvezetőjét, Bíró Barna Botond megyei önkormányzati alelnököt, Antal István és Asztalos Ferenc nyugdíjba vonult képviselőket, illetve Benedek Zakariás és Sebestyén Csaba képviselőket, a megjelent 18 polgármestert, köztük Székelyudvarhely városvezetőjét, Gálfi Árpádot, valamint az alpolgármestert, Orbán Árpádot. Az eseményen megyei tanácsosok is jelen voltak, illetve Zója László szakértő a Harvíz Rt. részéről.

Napirendi pontok közt politikai helyzetelemzés, idei beruházások és egy regionális vízszolgáltató létrehozásának kérdése szerepelt.

Bokor köszönetet mondott mindenkinek a parlamenti választásokon elért eredményekért, a munkáért, amit a kampány időszakában tettek az elöljárók és csapataik. Minden ember annyit ér, amennyit tesz azért a közösségért, melyben él – idézte a polgármester a néhai Bíró János Antal atya szavait –, s mint mondta, mindannyiunk számára megszívlelendő ez a jótanács az elkövetkezendő időben.

A szolidaritás és összefogás jegyében bízom abban, hogy Udvarhelyszék jó példája lesz annak, hogy mit jelent egyirányba húzni a szekeret, vette át a szót Dr. Verestóy Attila szenátor. Azért is vagyok bizakodó, tette hozzá, mert a megyének eme szervezete a választások idején a legeredményesebb munkát végzete az erdélyi magyarságon belül. Tudni kell, hívta fel a figyelmet a szenátor, hogy a nagyszerű sikert átütővé 174 szavazat tehette volna, mely Kolozsváron egy képviselőt, és 240 plusz szavazattal Kovásznán egy szenátort juttathatott volna mandátumhoz. Az MPP hozzáadott az eredményeinkhez, mondta a szenátor, ugyanakkor sajnálatosnak nevezte, hogy a néppártosok nem értették meg, hogy ez volt az a pillanat, mikor a tömbmagyarság érdekeit kellett volna előtérbe helyezni. Remélem, folytatta, hogy meg tudjuk majd győzni a távolmaradókat arról, hogy összefogás nélkül a jövőben nem lehet előre haladni. Jó dolog az, mondta annak kapcsán, hogy miként lehet valós kormányzati eszközökhöz jutni, hogy olyan együttműködési protokoll született, melyben egyebek mellett vállalta az RMDSZ a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügyének megoldását, az egyházi oktatás felkarolását, a kisebbségi szimbólumokhoz való jogok érvényesítését. A mostani kormánykoalíció feladata bizonyítani konkrét tettekkel, hogy az áldatlan helyzeteket, melyhez maga is hozzájárult, megoldja. A protokoll továbbá a gazdaságot, az egészségügyet, az adminisztrációt sújtó problémákat orvosolni akarja, az infrastruktúrát fejleszteni igyekszik, továbbá egy olyan párbeszéd kialakítását tűzte ki célul, melyben közösen keresünk megoldásokat kisebbségi ügyekben, mint amilyen a szimbólum- és anyanyelvhasználat. Az igazságot is meg lehet szokni, idézte a szenátor Tamási Áront, ugyanis az idei év ezt szánja feladatul a kormánykoalíció számára.

Folytatódnak ugyanakkor a helyi fejlesztéseket célzó kormányprogramok: ezzel együtt arra ösztönzök minden önkormányzatot, hogy valósítson meg egy-egy olyan projektet, mely megváltoztatja a helyiek mindennapjait – ezek létrejöttét minden erőnkkel támogatni fogjuk, nyomatékosította a szenátor. Térségünk érdeke, hogy Udvarhelyszék többet mutasson fel – a megyei tanácsosok tudatosan vállalták, hogy a méltányosság mellett fognak harcolni a megyeszékhelyen, mert meggyőződésem, hangsúlyozta Dr. Verestóy, hogy Csíkszék és Udvarhelyszék autonóm területekként kapcsolódnak egymáshoz. Mindenik térségnek megvannak a maga sajátos igényei, de a cél közös, éppen ezért fontos számunkra, hogy ami jár, abból jusson is mind Udvarhelyszéknek, mind Gyergyó vidéknek.

Mindezek mellett véget kell vetnünk annak, hogy az erdélyi magyarok választott vezetőit meghurcolják, hitelüket rontsák, ezt pedig csak úgy tudjuk elérni, ha képesek leszünk a demokrácia szabályait betartatni, mondta a szenátor, majd jó munkát, eredményes összefogást kívánt a polgármestereknek.

Együttcselekvésre buzdította a jelenlévőket Bíró Barna Botond ügyvezető elnök, Hargita Megye Tanácsának alelnöke, meggyőződése, mondta, hogy a rosszat is jóra lehet fordítani, és együttműködéssel el tudunk jutni a jó megoldásokig. Ismertette a legégetőbb megyei szintű problémákat: a megcsúszott 131-es megyei út ügye Felsőboldogfalva és a Kénosi-tető között, illetve a kistelepülések víz- és csatornahálózatának rendezése. Utóbbi téma egy regionális vízszolgáltató létrehozásának részeként szerepelt a napirendek között. A polgármesterek egyetértettek abban, hogy a kérdést rendezni kell, és saját érdekeket szem előtt tartó szolgáltatóra van szüksége a térségnek. A témát megvitatni összeül egy munkacsoport kedden, január 17-én 12 órakor Székelyudvarhelyen, a városházán, tudatta Orbán Árpád, Udvarhely alpolgármestere, és szívesen fogadnak minden községvezetőt, akinek javaslata van az ügyben.

A múltat félre kell tenni, egymást partnerként kell kezelnünk, mondta a találkozó végén Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere, majd hozzátette: remélem, hogy Székelyudvarhely városvezetése bizonyítja, hogy az együttgondolkodás és az együttcselekvés segítségünkre lesz.

A tanácskozás záróakkordjaként Benedek Zakariás és Sebestyén Csaba képviselők megköszönték a polgármestereknek a választások idején nyújtott támogatást, ugyanakkor biztosították a jelenlévőket arról, hogy legjobb tudásuk szerint fogják képviselni a helyi érdekeket.