A vasárnapi szavazáson múlik, hogy milyen lesz a jövőnk

Fontos esemény előtt az erdélyi magyarság: a vasárnapi szavazáson múlik, milyen lesz a jövőnk, milyen lehetőségeink lesznek a későbbiekben, hogyan éli majd napjait ez a közösség. Erről szólt tegnap Malomfalván és Farkaslakán a fórum, melyen a vasárnapi parlamenti választásokon induló udvarhelyszéki jelöltek vettek részt. Ma azonban a székelykeresztúri kórház ünnepi eseményén, és Énlakán tették tiszteletüket az új ravatalozó átadása alkalmából, illetve zárták a körutat a bögözi falufórummal.

 

Kovács Lehel, Farkaslaka polgármestere a fórumon jelenlevőket arra bíztatta, szólítsák meg maguk a városi rokonaikat, ismerőseiket, barátaikat, hiszen másként a falura óriási nyomás nehezedik, az a kötelessége most minden magyar választópolgárnak, mondta, hogy az összefogás listájára szavaz. Hogy beleszólhassunk dolgaink alakulásába, ott kell lenniük a magyaroknak a parlamentben, nem engedhetjük meg magunknak, hogy az induló nacionalista pártok kiszorítsanak bennünket a döntéshozatalból. Ott kell tehát lennünk vasárnap az urnáknál, és szavaznunk kell a magyar listára, ez a feladatunk, zárta beszédét Kovács Lehel.

A jövő biztonságára szavaz most az, aki a magyar listát támogatja, folytatta Dr. Verestóy Attila a felszólalók sorát. Ez a lehetőség, ami vasárnap adatik, nem fog többet megismétlődni, 2020-ban más lesz a helyzet, mert ha most nem tudunk megfelelő érdekképviseletet adni az erdélyi magyarságnak, átrendeződik számunkra sokminden. A költségvetésből, a beruházásokból, az infrastrukturális fejlesztésekből kimaradunk, magyarázta. Ha nem tetsszük vonzóvá, élhetővé a Székelyföldet,akkor csak látogatóba járnak hozzánk, akik külföldön remélnek job megélhetést. Ha megmutatjuk, hogy itt van fejlődési lehetőség, van akarat a jobbátételre, akkor hazajönnek, akik elmentek. Nagyon bízom abban, hogy jót fog hozni az összefogás, és itt a magyarság összefogására gondolok, hogy hosszú távon számunkra ez eredményes lesz. A paralmenti munkába, ha sikerünk van a választásokon, akkor komoly döntésekben tudunk résztvenni. Polgármestereink tanusíthatják, hogy milyen az a világ, ha Bukarestben a minisztériumokban, intézményekben vannak szakembereink. Most fele annyian vannak, mint a kilencvenes években, s ez meg is látszik, de ott kell lennünk a jogi bizottságokban is, mert enélkül az történik, amit tapasztalnak önök is, hogy visszaélnek a magyar kisebbség jogaival, szimbólumainkat megtiporják. Ezeket mérlegeljék, tette még hozzá, mikor szavazni mennek.

Vannak székely gyökereim, apai agról Kápolnásról származom, kezdte Benedek Zakariás képviselőjelölt, aki a bemutatkozása alkalmán nem mulasztotta el, hogy szórványmagyarságból érkezvén megköszönje Udvarhelyszéknek, hogy felvállalta őt. Az összefogás listájának létrejötte nagy segítség az erdélyi magyarságnak, s mint mondta, ő maga tanusíthatja, hogy mekkora erkölcsi támogatást jelent a szórványnak az, hogy egyáltalán képviseletet kaphat általunk. Székelyföldre a földijei úgy gondolnak, mint megtartó erőre, bennünk bíznak, magyarázta a képviselőjelölt. Amit az RMDSZ eddig elért és kivívott, azt tovább kell vinni, és hozzá kell adni azt, amivel jobbá lehet tenni a jövőt, gyermekeinkét és az unokákét. Most lehetőségünk van, ha tömegesen megyünk vasárnap szavazni, hogy a megkezdett munka ne vesszen kárba, hogy az erdélyi magyarság megmutassa erejét.

Kell-e nyomósabb érv annál, hogy szavazatunkkal dönthessük el, hogy román vagy magyar ember képvisel bennünket? – tette fel a kérdést Sebestyén Csaba képviselőjelölt a forum során. Az erdélyi magyarságnak nagy szüksége van a vidékre, s arra, hogy a falvak, a faluközösségek jól éljenek, folytatta, és külön megköszönte a farkaslakiaknak, hogy nagy számban jöttek el a fórumra. Én a vidékért akarok tenni, a mezőgazdasághoz értek, azonban az ötödik helyről csak úgy van esély a bejutásra, ha a falu emberei elmennek szavazni, s a városiakat is erre szólítják fel. Ha az erdélyi magyarság nagy hányada járul az urnákhoz vasárnap, van esély több mandátumot szerezni, s így van esély, hogy az erdélyi, udvarhelyszéki vidék is olyan támogatásban részesüljön a jövőben, ami őt megilleti.

Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke, a szövetség szenátorjelöltje arról beszélt, hogy igenis vannak tehetséges fiatalok, akik képesek saját maguk boldogulni, de a lehetőségek tárházát még bővíteni kell, és ez a politikum szerepe. Sokszor elmondtuk, hogy fontos számunkra a templom, az iskola, az erős közösség, csakhogy ehhez szükséges egy erős gazdaság is. Ehhez úgy tudunk hozzájárulni, ha esélyt adunk a magyar összefogás listája által azoknak, akik az ügyeinket képviselik, mert így rólunk, fitalokról, gyerekeinkről fog szólni a jövő, hangsúlyozta.

Ha vasárnap fel tudjuk mutatni azt, hogy a közösség a legnagyobb közös értékünk, és nagy számban tudunk szavazni, mondta Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke, akkor az esély egyből lehetőséggé változik. Lehetőség azoknak, akik Bukarestbe mennek dolgozni, és nehéz feladatuk lesz nekik, mert az elkövetkező két-három évben a kilencvenes évekhez fogható nacionalizmussal kell szembenézniük. Külön-külön sem mi, sem más nem tud eredményeket elérni, de mi arra szerződtünk, hogy ezt a közösséget szolgáljuk, és eredményeket érjünk el az önök javára, de ehhez önök is kellenek – ehhez kívánok jó választást vasárnap, zárta az alelnök.

Hargita Megye Tanácsának támogatásával az egykori székelykeresztúri járásbíróság épületét, a jelenlegi kórházat sikerült a műemlékvédelmi előírásoknak megfelelően felújítani. Intézményeink, épületeink bennünket szolgálnak, a munka jelentőségét senki nem vitathatja, mondta Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke. A megyei tanács felelőssége, hogy a megye minden sarkában intézményeinkben minőségi szolgáltatás follyon, ezért is össze kell zárni sorainkat, és ne hagyjuk, hogy semi vegyenek. Ha köreinkben jó együttműködés van helyi, megyei, országos szinten, akkor meg tudjuk védeni, amit meg kell védenünk. Bukarestbe bemegy a keresztúriak, megyeikek pénze is, itt is fizetnek adót az emberek, vannak gazdasági tevékenységek, tehát jogosan várjuk, hogy visszakapjunk belőle valamit. Bukarestből el kell hoznunk, ami nekünk jár, de jó úton járunk, és ehhez nagy segítség lenne egy megerősödött parlamenti képviselet.  Ehhez kérem az emberek segítségét, vasárnap szavazzanak a magyar érdekképviseletre.

Keresztúr után Énlakára látogattak a jelöltek, ahol a ravatalozó átadásán a polgármester, Szőcs László kifejtette: én tisztelem azokat, akik a közügyet felvállalják, és el mernek indulni ezen a pályán. Tisztelem, mert lelkiismerettel igyekeznek tenni a dolgukat, közben pedig elfogadják azt, hogy úton-útfélen szidják és kritizálják őket. Tapasztalom én is, hogy a lelkiismeret, a jóérzés sokszor mit sem számít a kívülállóknak, de ha biztatást kapunk az emberektől, az új és új erőt ad.

A polgármester elmondta, közös erőből sikerült a ravatalozót megépíteniük, ugyanakkor köszönettel tartozik a falu a megyei tanácsnak, valamint a helyi képviselőknek és szenátoroknak is, hogy lobbiztak anyagi támogatásért.